SPOLEČENSKÁ ODPOVĚDNOST

Společenská odpovědnost společnosti DUŠAN ŠINDELÁŘ TRANS s.r.o. je integrální součástí naší podnikové strategie. 
Zaměřujeme se na ochranu životního prostředí (optimalizované přepravní trasy, minimalizace zatížení životního prostředí 
díky využití nejnovějších technologií, maximální recyklace používaných materiálů), podílíme se na sponzorství,  podporujeme fotbalový a hokejový tým TJ Vítkov.

POLITIKA FIRMY

Cílem společnosti DUŠAN ŠINDELÁŘ TRANS s.r.o. je zajistit dlouhodobý, kontinuální a komplexní rozvoj podnikatelských aktivit na trhu s logistickými službami.

Našim cílem je trvale zvyšovat efektivnost systému řízení kvality, bezpečnosti, ochrany zdraví při práci a ochrany životního prostředí a tím naplňovat hlavní záměry společnosti.

Zavazujeme se dodržovat veškeré legislativní a právní požadavky v návaznosti na platnou legislativu a jiné nařízení s naší činností související.

K celé naší organizaci přistupujeme systémově. Uvědomujeme si vztahy a vazby, které platí mezi jednotlivými prvky tohoto systému.
Tento systém rozvíjíme komplexně a systémově, abychom zajistili kontinuální dlouhodobý rozvoj.

Ve vztahu k zákazníkům:

Našim cílem je být spolehlivým a preferovaným partnerem v oblasti logistických služeb.

  • K našim zákazníkům proto přistupujeme zodpovědně, korektně a na profesionální úrovni.
  • Usilujeme o kontinuální zlepšování kvality našich služeb v oblasti logistiky pro uspokojení rostoucích potřeb našich zákazníků.
  • Naším cílem je zvyšování spokojenosti a pozitivního vnímání naší společnosti zákazníky.
  • Tuto spokojenost zjišťujeme a vyhodnocujeme.

Ve vztahu k pracovníkům:

Uvědomujeme si, že týmová práce, spokojení a motivovaní pracovníci jsou výchozím předpokladem k úspěchu společnosti, proto na poli lidských zdrojů kontinuálně realizujeme:

  • Systematický rozvoj znalostí a dovedností našich zaměstnanců.
  • Profesionální úroveň pracovníků prostřednictvím oborových školení a seminářů.
  • Zajištění kvalitních a vyškolených zaměstnanců pro poskytování kvalitních služeb.
  • Systém zvyšování motivace pracovníků a povědomí k pochopení významu kvality, bezpečnosti, ochrany zdraví při práci a ochrany životního prostředí.

Ve vztahu k dodavatelům:

Naše dodavatele důsledně vybíráme a kontinuálně vyhodnocujeme kvalitu jimi poskytovaných produktů a služeb, abychom v maximální míře zabezpečili kontinuální zlepšování kvality námi nabízených služeb.
Upřednostňujeme dodavatele, kteří vykonávají svoji činnost v souladu s naší politikou kvality, bezpečnosti, ochrany zdraví a životního prostředí, především v úzkých vazbách dlouhodobého partnerství. 

S našimi partnery uzavíráme dlouhodobá partnerství a buduje oboustranně prospěšné vztahy založené na respektu a partnerství.

Ve vztahu k místu podnikání:

Kromě fotbalového a hokejového týmu TJ Vítkov naše firma také sponzoruje spousty kulturních akcí ( plesy, den města, atd..) a všude tam, kde je to potřeba.

Transport - Dušan Šindelář